Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Raadpleegomgeving Stad Brugge
Klik door naar "Alle vergaderingen". U vindt volgende informatie over de zittingen vanaf 1 juli 2021:


de gemeenteraad (GR)
de gemeenteraadscommissies (in Brugge 'berek' genoemd)
de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)

voor de vergadering: de agenda
na de vergadering: overzicht van de beslissingen + de volledige besluiten

het college van burgemeester en schepenen (CBS)
het vast bureau (VB)
de burgemeester

overzicht van de beslissingen

de welzijnsverenigingen:
Mintus, De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, 't Sas, SVK, Spoor en WOK

overzicht van de beslissingen van de AV (algemene vergadering)
overzicht van de beslissingen van de RvB (raad van bestuur)