Terug Personeelsreglement

2024_RMW_00014 - Personeel & Organisatie - wijziging arbeidsreglement - toevoeging bijlage 10 - gebruik van persoonlijke smartphone in de organisatie - goedkeuring.

2023_GR_00550 - Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) - nieuw arbeidsreglement m.i.v. 1 januari 2024 - goedkeuring.

2023_GR_00551 - Onderwijs - Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT) - nieuw arbeidsreglement m.i.v. 1 januari 2024 - goedkeuring.

2023_GR_00605 - Onderwijs - Stedelijke Academie (DKO) & Conservatorium - nieuw arbeidsreglement m.i.v. 1 januari 2024 - goedkeuring.

2023_RMW_00067 - Personeel & Organisatie - wijziging arbeidsreglement - goedkeuring.

2023_RMW_00068 - Personeel & Organisatie - invoering fietslease: aansluiting aankoopcentrale, wijziging rechtspositieregeling en bepalen reglement fietslease - goedkeuring.

2023_GR_00315 - Personeel & organisatie - wijziging van arbeidsreglement en reglement ombudsfunctie voor de personeelsleden van stad Brugge i.f.v. klokkenluidersregeling - goedkeuring.

2023_GR_00070 - Personeel & organisatie - wijziging bijlagen van het arbeidsreglement - raamkader telewerk en telewerkovereenkomst - goedkeuring.

2023_RMW_00013 - Personeel & Organisatie - Wijziging arbeidsreglement - goedkeuring.

2022_GR_00436 - Personeel & organisatie - aanpassing bijlage arbeidsreglement (reglement permanentietoelage) - goedkeuring.

2022_GR_00436 - Personeel & organisatie - aanpassing bijlage arbeidsreglement (reglement permanentietoelage) - goedkeuring.

2022_GR_00436 - Personeel & organisatie - aanpassing bijlage arbeidsreglement (reglement permanentietoelage) - goedkeuring.

2022_RMW_00029 - OCMW - Personeel & Organisatie - wijziging arbeidsreglement - goedkeuring.

2022_GR_00061 - Personeel & organisatie - aanpassing rechtspositieregeling i.f.v. de vergoedingen voor hybride werken (telewerk- en digitaliseringsvergoeding) - goedkeuring.

1 tot 14 van 14 resultaten