Terug Kohierbelasting

2024_GR_00098 - Fiscaliteit - belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten - goedkeuring.

2023_GR_00622 - Fiscaliteit - belastingreglement op het verstrekken van logies - goedkeuring.

2022_GR_00427 - Financiën - belastingreglement op het vervoeren van personen met een politievoertuig - wijziging tarief - goedkeuring.

2022_GR_00432 - Financiën - belastingreglement algemene milieubelasting - aanpassing tarieven voor 2023 en opheffing vanaf 2024 - goedkeuring.

2022_GR_00432 - Financiën - belastingreglement algemene milieubelasting - aanpassing tarieven voor 2023 en opheffing vanaf 2024 - goedkeuring.

2022_GR_00432 - Financiën - belastingreglement algemene milieubelasting - aanpassing tarieven voor 2023 en opheffing vanaf 2024 - goedkeuring.

2022_GR_00411 - Financiën - belastingreglement op het verstrekken van logies - wijziging reglement - goedkeuring.

2021_GR_00445 - Financiën - belastingreglement op de taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder - wijziging - goedkeuring.

1 tot 8 van 8 resultaten