Terug Subsidie, premie, erkenning

2024_GR_00163 - Jeugddienst - subsidiereglement Buitenspeelbende 2024 - goedkeuring.

2024_GR_00092 - Uitleendienst - herbruikbare bekers, extra budget en aanpassing reglement ondersteuning voor deelnemende kroegen aan Klinkende Kroegen en WIJklanken - goedkeuring.

2024_GR_00085 - Cultuurbeleidscoördinator - Brugge 2030 - reglement projectsubsidies - goedkeuring.

2024_GR_00062 - Sportdienst - subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur - eenmalige themasubsidie padelinfrastructuur 2024 - goedkeuring.

2023_GR_00563 - Preventiedienst - Operatie Proper (Ovam/Mooimakers) - werking en reglement - goedkeuring.

2023_GR_00562 - Wonen - subsidie voor organisaties die een betaalbaar toegankelijk huuraanbod realiseren - werkjaar 2022 en aanpassing reglement - goedkeuring.

2023_GR_00564 - Preventiedienst - buurtcomités - reglement voor gebruik buurtcheques - reglement voor gebruik buurtoppeppers - goedkeuring.

2023_RMW_00075 - Cel lokaal sociaal beleid - flankerend onderwijsbeleid - pilootprojecten in kader van Brede School - goedkeuring.

2023_RMW_00063 - Cel Lokaal Sociaal Beleid - reglement ter bestrijding van menstruatiearmoede - goedkeuring.

2023_GR_00420 - Sportdienst - impulssubsidie Brugge Sport 2024 in het kader van Olympische/Paralympische Spelen 2024 - goedkeuring.

2023_GR_00491 - Wonen - aanpassing reglement opknappremie - technische aanpassing - goedkeuring.

2023_GR_00329 - Werk en ondernemen - schrappen van het toelagereglement digitale vaardigheden voor hoger onderwijs - goedkeuring.

2023_GR_00285 - Organiseren - reglement ondersteuning voor deelnemende kroegen aan Klinkende Kroegen en WIJklanken - goedkeuring.

2023_GR_00296 - Werk en ondernemen - subsidiereglement 2023-2025 in het kader van de regierol sociale economie - goedkeuring.

2023_GR_00216 - Jeugddienst - subsidiereglement Jong Ding - goedkeuring.

2023_GR_00158 - Jeugddienst - stedelijk reglement betreffende de subsidiëring van jeugdwerkinfrastructuur - hervaststelling.

2023_GR_00085 - Lokaal mondiaal - subsidiereglement noodhulp aan het Globale Zuiden - goedkeuring.

2023_GR_00061 - Hoofdcoördinator - gebiedswerking Zeebrugge - impulssubsidiereglement - Er leeft wat in Zeebrugge! - goedkeuring.

2023_GR_00088 - Diversiteitsdienst - sociaal tolken en Lokaal Taalhulpnetwerk 2023 - toelagereglement - goedkeuring.

2023_GR_00044 - Sportdienst - Ronde Van Vlaanderen 2023 - subsidiereglement “Samen maken we de Ronde” - goedkeuring.

2022_GR_00520 - Noodplanning - subsidiereglement voor het plaatsen van, of toegankelijk maken van een AED-toestel - goedkeuring.

2022_RMW_00048 - Lokaal sociaal beleid - subsidiëring verenigingen onder reglement in het kader van een lokaal sociaal beleid - goedkeuring vereenvoudigde reglementen - goedkeuring.

2022_GR_00483 - Werk en ondernemen - aanpassing reglement animatie- en promotiepremie - wijziging in nominatieve toelagen - goedkeuring.

2022_GR_00448 - Jeugddienst - aanpassing timing en reglement projectsubsidie 'Vergroen je speelplaats' - goedkeuring.

2022_GR_00474 - Werk en ondernemen - kleine wijzigingen aan toelagereglement detailhandel en horeca - goedkeuring.

2022_GR_00377 - Wonen - reglement projectoproep buddywerking op de woninghuurmarkt - goedkeuring.

2022_GR_00349 - Dierenwelzijn - reglement erkenning en subsidiëring van Brugse dierenwelzijnsverenigingen - logistieke en financiële ondersteuning - goedkeuring.

2022_GR_00360 - Wonen - subsidiereglement nieuwe woonvormen - goedkeuring.

2022_GR_00329 - Werk en ondernemen - toelagereglement voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden - goedkeuring.

2022_GR_00210 - Wonen - technische aanpassing reglement opknappremie - goedkeuring.

2022_GR_00265 - Openbaar domein - toelagereglement “Breek uit” voor ontharden van private tuinen, voortuinen en terrassen - goedkeuring.

2022_GR_00210 - Wonen - technische aanpassing reglement opknappremie - goedkeuring.

2022_GR_00210 - Wonen - technische aanpassing reglement opknappremie - goedkeuring.

2022_GR_00133 - Mobiliteit - reglement voor subsidiëring van semipublieke laadpalen - goedkeuring.

2022_GR_00134 - Mobiliteit - reglement voor subsidiëring van elektrische cargofietsen voor goederentransport - goedkeuring.

2022_GR_00132 - Mobiliteit - mobiliteitsbudget in ruil voor nummerplaat - goedkeuring.

2021_GR_00588 - Wonen - wijziging reglement opknappremie - goedkeuring.

2021_GR_00467 - Sportdienst - reglement Sportsnack - goedkeuring.

1 tot 38 van 38 resultaten