Terug
Gepubliceerd op 13/05/2024

2024_Blauwe Lelie AV_00005 - Vaststelling jaarrekening 2023

AV De Blauwe Lelie
ma 06/05/2024 - 18:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Pablo Annys, Voorzitter; Benedikte Bruggeman, Raadslid; Sandrine De Crom, Raadslid; Mathijs Goderis, Raadslid; Karin Robert, Raadslid; Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; Olivier Strubbe, Raadslid; Geert Van Tieghem, Raadslid; Hilde Decleer, Raadslid; Jos Demarest, Raadslid; Doenja Van Belleghem, Raadslid; Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur; Tim Maenhout, Directeur

Verontschuldigd

Florian De Leersnyder, Raadslid; Barbara Roose, Raadslid; Guido Mouton; Ellen Goes, Schepen Kinderopvang Zedelgem

Secretaris

Tim Maenhout, Directeur

Voorzitter

Pablo Annys, Voorzitter
2024_Blauwe Lelie AV_00005 - Vaststelling jaarrekening 2023 2024_Blauwe Lelie AV_00005 - Vaststelling jaarrekening 2023

Motivering

Motivatie

Jaarrekening 2023 in bijlage.

De secretaris van de vereniging geeft extra uitleg bij de doelstellingenrealisatie in 2023.

De financieel verantwoordelijke bespreekt de financiële gegevens van de jaarrekening 2023.

Beiden geven positief advies.

Besluit

De av de blauwe lelie beslist:

Artikel 1

De jaarrekening 2023 vast te stellen en een afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen 20 dagen te bezorgen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, volgens art. 490 §2 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 2

Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan, binnen de 10 dagen na de vaststellingsbeslissing, op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

De digitale rapportering over de jaarrekening 2023 te bezorgen aan de Vlaamse Regering.